องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความ...
  ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื...
 

 
การรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก บุรี่
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4400-9890
E- mail: admin@hanhuaysai.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign