องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ก.ค.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]66
2 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มิ.ย.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]61
3 ประชาสัมพันธ์ การออกประชาคม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. [ 2 มิ.ย. 2563 ]64
4 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พ.ค.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]62
5 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เม.ย.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]65
6 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ก.พ.2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]57
7 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ม.ค.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]61
8 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธ.ค.2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]58
9 ช่องทางการติดต่อ [ 4 พ.ย. 2562 ]70
10 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พ.ย.2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]61
11 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ต.ค.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]59
12 ผลการประเมินความพึงพอใจ [ 30 ส.ค. 2561 ]139
13 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]151
14 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 30 ต.ค. 2560 ]150
15 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน [ 25 ต.ค. 2560 ]137
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ 2560-2562) [ 30 พ.ค. 2559 ]180