องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]21
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]20
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]21
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]20
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนพฤศจิกายน2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]20
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]20
7 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ก.ค.2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]105
8 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มิ.ย.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]103
9 ประชาสัมพันธ์ การออกประชาคม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. [ 2 มิ.ย. 2563 ]108
10 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พ.ค.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]100
11 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน เม.ย.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]107
12 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ก.พ.2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]100
13 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ม.ค.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]105
14 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธ.ค.2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]101
15 ช่องทางการติดต่อ [ 4 พ.ย. 2562 ]117
16 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พ.ย.2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]106
17 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ต.ค.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]102
18 ผลการประเมินความพึงพอใจ [ 30 ส.ค. 2561 ]180
19 ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]197
20 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 30 ต.ค. 2560 ]196
 
หน้า 1|2